شرایط و قوانین

اگر در قوانین و سیاست های موجود در وب سایت فروشگاهی زعفرون کالا تغییرات کلی یا جزئی به وجود آید ، این صفحه بروز می شود، در نتیجه ، فرض بر این است که کاربران سیاست ها را قبل از هرگونه سفارش کالا در این صفحه بررسی می کنند.

حساب کاربری قسمتی از سایت می باشد که کاربر قبل از خرید باید وارد آن و ثبت نام کند تا به عنوان مشتری شناسایی شود.

جهت اطلاع رسانی زعفرون کالا از ایمیل کاربر استفاده می کند پس کارر موظف به وارد کردن ایمیل صحیح و معتبر است.

پشتیبانی و رسیدگی به شکایات

در صورت نیاز به پشتیبانی و یا ثبت شکایت ارسال ایمیل به آدرس info@saffronkala.com فراهم می باشد.